Broker pakietów sieciowych Mylinking™ (NPB) ML-NPB-2410P

24*10GE SFP+, maks. 240 gb/s, funkcja DPI

Krótki opis:

Mylinking™ Network Packet Broker (NPB) ML-NPB-2410P obsługuje maksymalnie 24 10-gigabitowe gniazda SFP+ (kompatybilne z Gigabit), elastycznie obsługując 10-gigabitowe jedno/wielomodowe moduły optyczne (transceivery) i 10-gigabitowe moduły elektryczne (nadajniki).Obsługa trybu LAN/WAN;obsługuje dzielenie optyczne lub pomija dostęp do kopii lustrzanej;Obsługuje funkcje DPI, takie jak filtrowanie L2-L7, filtrowanie strumienia po przepływie, śledzenie sesji, deduplikacja, cięcie, odczulanie/maskowanie, identyfikacja strumienia wideo, identyfikacja danych P2P, identyfikacja bazy danych, identyfikacja narzędzia czatu, identyfikacja protokołu HTTP, identyfikacja strumienia i strumienia reorganizacja.Broker pakietów sieciowych (NPB) o przepustowości do 240 Gb/s.


Szczegóły produktu

Tagi produktów

1-przeglądy

 • Pełna kontrola wizualna urządzenia do przechwytywania danych (24 porty * port 10GE SFP+)
 • Pełne urządzenie do zarządzania planowaniem danych (maks. 12 * porty 10GE przetwarzanie dupleksowe Rx/Tx)
 • Pełne urządzenie do wstępnego przetwarzania i ponownej dystrybucji (dwukierunkowa przepustowość 240 Gb/s)
 • Obsługiwane zbieranie i odbieranie danych łącza z różnych lokalizacji elementów sieci
 • Obsługiwane zbieranie i odbieranie danych łącza z różnych węzłów routingu przełącznika
 • Obsługiwane nieprzetworzone pakiety przechwycone, zidentyfikowane, przeanalizowane, podsumowane statystycznie i oznaczone
 • Obsługiwane wyjście nieprzetworzonych pakietów dla sprzętu monitorującego analizę BigData, analizę protokołów, analizę sygnalizacji, analizę bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem i inny wymagany ruch.
 • Obsługiwana analiza przechwytywania pakietów w czasie rzeczywistym, identyfikacja źródła danych oraz wyszukiwanie ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym/historycznym
wps_doc_8

2- Schemat blokowy systemu

wps_doc_0

3-Inteligentne możliwości przetwarzania ruchu

wps_doc_2

Wielordzeniowy procesor ASIC Chip Plus
Broker pakietów sieciowych o możliwościach inteligentnego przetwarzania ruchu do 240 Gb/s

wps_doc_3

Przechwytywanie danych 10GE
24 porty 10GE, maks. 12 portów 10GE Przetwarzanie dupleksowe Rx/Tx, nadajnik-odbiornik danych ruchu do 240 gb/s w tym samym czasie, do akwizycji danych sieciowych, proste przetwarzanie wstępne

wps_doc_4

Replikacja danych
Pakiet replikowany z 1 portu do wielu portów N lub zagregowanych wielu portów N, a następnie replikowany do wielu portów M

wps_doc_5

Agregacja danych
Pakiet replikowany z 1 portu do wielu portów N lub zagregowanych wielu portów N, a następnie replikowany do wielu portów M

wps_doc_6

Dystrybucja/przekazywanie danych
Dokładnie sklasyfikowano przychodzące metadane i odrzucono lub przekazano różne usługi danych do wielu wyjść interfejsu zgodnie z predefiniowanymi regułami użytkownika.

wps_doc_7

Filtrowanie danych
Obsługiwane dopasowywanie filtrowania pakietów L2-L7, takie jak SMAC, DMAC, SIP, DIP, Sport, Dport, TTL, SYN, ACK, FIN, pole i wartość typu Ethernet, numer protokołu IP, TOS itp. obsługiwane również elastyczne połączenie do do 2000 reguł filtrowania.

wps_doc_8

Bilans obciążenia
Obsługiwany algorytm mieszania równoważenia obciążenia i algorytm dzielenia wagi oparty na sesjach zgodnie z charakterystyką warstwy L2-L7 w celu zapewnienia, że ​​dynamika ruchu wyjściowego portu równoważenia obciążenia

wps_doc_9

Mecz UDF
Obsługiwane dopasowanie dowolnego pola klucza w pierwszych 128 bajtach pakietu.Dostosowano wartość przesunięcia oraz długość i zawartość pola klucza, a także określono zasady ruchu wyjściowego zgodnie z konfiguracją użytkownika

wps_doc_10

Oznakowany VLAN

wps_doc_11

Sieć VLAN nieoznakowana

Obsługiwane dopasowanie dowolnego pola klucza w pierwszych 128 bajtach pakietu.Użytkownik może dostosować wartość przesunięcia oraz długość i zawartość pola klucza, a także określić politykę wyjścia ruchu zgodnie z konfiguracją użytkownika.

wps_doc_12

VLAN wymieniony

wps_doc_13

Wymiana adresu MAC
Obsługiwana zamiana docelowego adresu MAC w oryginalnym pakiecie danych, którą można zaimplementować zgodnie z konfiguracją użytkownika

wps_doc_14

Rozpoznawanie/klasyfikacja protokołu mobilnego 3G/4G
Obsługiwane w celu identyfikacji elementów sieci komórkowej, takich jak (interfejs Gb, Gn, IuPS, S1-MME, S1-U, X2-U, S3, S4, S5, S6a, S11 itp.).Możesz zaimplementować zasady wyjścia ruchu w oparciu o funkcje, takie jak GTPV1-C, GTPV1-U, GTPV2-C, SCTP i S1-AP w oparciu o konfiguracje użytkowników.

wps_doc_15

Ponowny montaż datagramów IP
Obsługiwana identyfikacja fragmentacji IP i obsługuje ponowne składanie fragmentacji IP, aby zaimplementować filtrowanie funkcji L4 we wszystkich pakietach fragmentacji IP.Zaimplementuj politykę wyjścia ruchu.

wps_doc_16

Wykrywanie zdrowych portów
Obsługiwane wykrywanie w czasie rzeczywistym stanu procesu serwisowego sprzętu do monitorowania i analizy zaplecza podłączonego do różnych portów wyjściowych.W przypadku niepowodzenia procesu serwisowego wadliwe urządzenie jest automatycznie usuwane.Po naprawie uszkodzonego urządzenia system automatycznie powraca do grupy równoważenia obciążenia, aby zapewnić niezawodność wieloportowego równoważenia obciążenia.

wps_doc_17

Znacznik czasowy
Obsługiwane do zsynchronizować serwer NTP w celu korekty czasu i zapisać wiadomość do pakietu w postaci znacznika czasu względnego ze znacznikiem czasu na końcu ramki, z dokładnością do nanosekund

wps_doc_18

VxLAN, VLAN, MPLS Nieoznaczone
Obsługiwany nagłówek VxLAN, VLAN, MPLS w oryginalnym pakiecie danych jest usuwany i wyprowadzany.

wps_doc_19

Deduplikacja danych
Obsługiwana szczegółowość statystyczna oparta na portach lub na poziomie zasad w celu porównania wielu danych źródłowych kolekcji i powtórzeń tego samego pakietu danych w określonym czasie.Użytkownicy mogą wybrać różne identyfikatory pakietów (dst.ip, src.port, dst.port, tcp.seq, tcp.ack)

wps_doc_20

Podział danych
Obsługiwane cięcie oparte na zasadach (opcjonalnie 64-1518 bajtów) nieprzetworzonych danych, a polityka wyjścia ruchu może zostać zaimplementowana na podstawie konfiguracji użytkownika

wps_doc_21

Dane niejawne ukryte/maskujące
Obsługiwana szczegółowość oparta na zasadach w celu zastąpienia dowolnego kluczowego pola w nieprzetworzonych danych w celu osiągnięcia celu, jakim jest ochrona poufnych informacji.Zgodnie z konfiguracją użytkownika można zaimplementować politykę wyjścia ruchu.

wps_doc_22

Identyfikacja protokołu tunelowania
Obsługiwane automatycznie identyfikują różne protokoły tunelowania, takie jak GTP / GRE / PPTP / L2TP / PPPOE.Zgodnie z konfiguracją użytkownika, strategia wyjścia ruchu może być realizowana zgodnie z wewnętrzną lub zewnętrzną warstwą tunelu

wps_doc_23

Identyfikacja protokołu warstwy aplikacji
Obsługiwana powszechnie używana identyfikacja protokołów warstwy aplikacji, taka jak FTP, HTTP, POP, SMTP, DNS, NTP, BitTorrent, Syslog, MySQL, MsSQL i tak dalej

wps_doc_24

Filtrowanie ruchu wideo
Obsługiwany protokół identyfikacji wideo, taki jak: Youtube, RTSP, MSTP, Youku itp. Zgodnie z konfiguracją użytkownika można zaimplementować politykę wyjścia ruchu.

wps_doc_25

Identyfikacja protokołu poczty
Obsługiwane identyfikowanie protokołów e-mail, takich jak: SMTP, POP3, IMAP, SMTP itp. Zgodnie z konfiguracją użytkownika można zaimplementować zasady ruchu wyjściowego.

wps_doc_26

Identyfikacja protokołu gry
Obsługiwane identyfikowanie protokołów gier, takich jak: World of Warcraft, Warecraft, Half-life, Battlefield, gry na platformie Steam itp. Zgodnie z konfiguracją użytkownika można zaimplementować politykę ruchu wyjściowego.

wps_doc_27

Narzędzia czatu online Zidentyfikuj
Obsługiwane identyfikowanie protokołów wiadomości błyskawicznych, takich jak: Messager, WhatsAPP, Skype, Wechat, QQ, Atallk itp. Zgodnie z konfiguracją użytkownika można zaimplementować zasady ruchu wyjściowego.

wps_doc_28

Przechwytywanie pakietów
Obsługiwane przechwytywanie pakietów na poziomie portów i zasad ze źródłowych portów fizycznych w filtrze pola Five-Tuple w czasie rzeczywistym

wps_doc_29

Monitorowanie trendów ruchu w czasie rzeczywistym
Obsługiwane monitorowanie w czasie rzeczywistym i statystyki ruchu danych na poziomie portu i polityki, aby pokazać szybkość RX / TX, odbierać / wysyłać bajty, liczbę błędów RX / TX, maksymalny dochód / szybkość włosów i inne kluczowe wskaźniki.

wps_doc_30

Alarmujący trend ruchu
Obsługiwane alarmy monitorowania ruchu danych na poziomie portów i zasad poprzez ustawienie progów alarmowych dla każdego portu i każdego przepełnienia przepływu zasad.

wps_doc_31

Historyczny przegląd trendów ruchu
Obsługiwane na poziomie portu, na poziomie polityki prawie 2 miesiące historycznych zapytań o statystyki ruchu.W zależności od dni, godzin, minut i innych szczegółów szybkości TX/RX, bajtów TX/RX, komunikatów TX/RX, numeru błędu TX/RX lub innych informacji do zapytania.

wps_doc_32

Analiza pakietów
Obsługiwana analiza przechwyconych datagramów, w tym analiza nieprawidłowych datagramów, rekombinacja strumienia, analiza ścieżki transmisji i analiza nieprawidłowego strumienia

wps_doc_33

Ujednolicona platforma sterowania
Obsługiwany dostęp do platformy kontroli widoczności Mylinking™

wps_doc_34

Nadmiarowy system zasilania 1+1 (RPS)
Obsługiwany podwójny redundantny system zasilania 1+1

4-TypowyAStruktury aplikacji

4.1 Aplikacja Mylinking™ Network Packet Broker do scentralizowanego przechwytywania ruchu, replikacji/agregacji (jak poniżej)

wps_doc_35

4.2 Aplikacja Mylinking™ Network Packet Broker do monitorowania danych (jak poniżej)

wps_doc_36

4.3 Aplikacja deduplikacji danych Mylinking™ Network Packet Broker (jak poniżej)

wps_doc_37

4.4 Aplikacja do dzielenia danych Mylinking™ Network Packet Broker (jak poniżej)

wps_doc_38

4.5 Aplikacja dostępu hybrydowego Mylinking™ Network Packet Broker do przechwytywania/replikacji/agregacji przepływu sieciowego (jak poniżej)

wps_doc_39

4.6 Aplikacja do maskowania danych Mylinking™ Network Packet Broker (jak poniżej)

wps_doc_40

5-Specyfikacje

Moje linkowanieParametry funkcjonalne Network Packet Broker (NPB).

Interfejs sieciowy Porty 10GE SFP+ 24 * gniazda SFP+;obsługa 10GE/GE;obsługa światłowodu jedno i wielomodowego
Interfejs zarządzania poza pasmem 1* interfejs elektryczny 10/100/1000M;
Tryb wdrażania Przechwytywanie spektralne 10Gigabit Obsługa przechwytywania dwukierunkowych łączy światłowodowych 12*10GE
Przechwytywanie zakresu 10Gigabit Mirror Obsługuje do 24 ruchu przychodzącego o rozpiętości lustrzanej
Wejście rozdzielacza optycznego Port wejściowy może obsługiwać wejście jednowłóknowe;
Multipleksowanie portów Obsługuj porty wejściowe jednocześnie jako porty wyjściowe;
Wyjście ruchu Obsługa wyjścia ruchu z portów 24 * 10GE;
Replikacja / agregacja / dystrybucja ruchu

wsparcie

Łącz QTY obsługujące replikację lustrzaną / agregację

1 -> N replikacji ruchu łącza (N <24)

N-> 1 agregacja ruchu łącza (N <24)

Replikacja i agregacja ruchu G Group(M->N Link) [G * (M + N) <24]

Dystrybucja oparta na identyfikacji ruchu

wsparcie

Dystrybucja oparta na IP / protokole / porcie Pięć krotek identyfikacji ruchu

wsparcie

Strategia dystrybucji oparta na nagłówku protokołu, który identyfikuje ruch oznaczony kluczem

wsparcie

Analiza DPI

Obsługiwana analiza proporcji protokołów warstwy transportowej, analiza proporcji multiemisji emisji pojedynczej, analiza proporcji ruchu IP, analiza proporcji aplikacji DPI.Obsługiwana zawartość danych oparta na czasie próbkowania renderowania analizy wielkości ruchu.Obsługiwana analiza danych i statystyki oparte na przebiegu sesji.

Niezależność od enkapsulacji Ethernet

wsparcie

Zarządzanie siecią KONSOLI

wsparcie

Zarządzanie siecią IP/WEB

wsparcie

Zarządzanie siecią SNMP

wsparcie

Zarządzanie siecią TELNET/SSH

wsparcie

protokół SYSLOG

wsparcie

Funkcja uwierzytelniania użytkownika Uwierzytelnianie hasła na podstawie nazwy użytkownika

Elektryczny (nadmiarowy system zasilania 1+1 — RPS)

Znamionowe napięcie zasilania

AC110-240V/DC-48V [Opcjonalnie]

Znamionowa częstotliwość zasilania

AC-50 Hz

Znamionowy prąd wejściowy

AC-3A / DC-10A

Funkcja mocy znamionowej

200 W

Środowisko

temperatura robocza

0-50℃

Temperatura przechowywania

-20-70℃

Wilgotność pracy

10%-95%, bez kondensacji

Konfiguracja użytkownika

Konfiguracja konsoli

Interfejs RS232,115200,8,N,1

Uwierzytelnianie hasłem

wsparcie

Wysokość regału

Miejsce w stojaku (U)

1U 485 mm * 44,5 mm * 350 mm


 • Poprzedni:
 • Następny:

 • Wpisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas